Traduccions oficials jurades a totes les llengües

Tradel-Barcelona té un equip de traductors jurats oficials acreditats pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació que li permet oferir traduccions jurades en totes les llengües. Els documents oficials (actes notarials, escriptures, contractes, etc.) requereixen una traducció jurada feta per un traductor jurat oficial.

Tradel-Barcelona ofereix traduccions jurades en totes les llengües:

Altres llengües:

El equipo de Tradel Barcelona, especializado en traducciones técnicas
Traductors i intèrprets oficials acreditats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació espanyol

Intèrprets jurats

El nostre expert equip d'intèrprets jurats oficials ens permet oferir un acurat servei d'interpretació jurada en notaries, judicis, comissaries, etc.

Pressupost sense compromís per contractar els serveis d'un intèrpret jurat de francès, d'un intèrpret jurat d'italià, d'un intèrpret jurat d'anglès o d'un de qualsevol altra llengua.

We use cookies to help serve you better and improve your experience on our website. If you're happy with your cookie settings, please click Continue. OK Privacy Policy